Hoogbegaafdheid in het juiste perspectief

Hoogbegaafdheid kent vele facetten. Het is veel meer dan goed kunnen leren, puzzeltjes snel op kunnen lossen en veel parate kennis hebben. Ieder mens is anders en zo is ook iedere hoogbegaafde anders. De gelijkheid onder hoogbegaafden komt mijns inziens doordat ze op bepaalde energiefrequentie opereren, met de kenmerken die bij die frequentie horen. Zoals ik het de afgelopen jaren heb leren zien maken we allemaal een ontwikkelingstraject door waarbij je op een bepaald niveau ‘instapt’. Bij hoogbegaafden ligt het startniveau al hoog, of verder op de lijn, of hoe je het ook wilt noemen. In ieder geval leven ze tegen de bovengrenzen aan van wat hier op deze aardbol kennelijk mogelijk is qua ontwikkeling. Net als ieder ander moeten zij uitzoeken hoe het werkt op hun niveau, wat er van ze gevraagd wordt, welke ontwikkelingsmogelijkheden ze hier hebben, wie er met ze mee kan denken en wie niet. Daarmee zijn ze niet beter dan een ander, ze zitten alleen in een andere ‘klas’. Respect voor alles en iedereen en integriteit worden van steeds groter belang hoe hoger je niveau is, omdat je meer en meer gaat beseffen dat alles met elkaar verbonden is. Dat het plaatje veel groter is dan wat we hebben geleerd.

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? en Waarom ben ik hier?

Heb jij het antwoord op bovenstaande vragen al gevonden? Wedden dat jij ze jezelf ook al stelde toen je nog een klein kind was?
Zij vormen voor veel hoogbegaafden een rode draad door hun leven. Deze vragen houden direct verband met alle gaven die je als hoogbegaafde hebt.

Veel hoogbegaafden richten zich in hun zoektocht naar wat hoogbegaafdheid is op de intelligentie. En dat is logisch gezien het stereotype beeld dat er over hoogbegaafdheid is ontstaan in de afgelopen 100 jaar, en dat op dit moment ook nog een grote ruimte inneemt in de wetenschappelijke benadering van hoogbegaafdheid.
Dit is echter maar een deel van het verhaal. Ja, je bent intelligent. Maar je bent ook nog heel veel meer.
Als geen ander zijn wij al heel jong geïnteresseerd in het universum, de aarde, geschiedenis, de mensheid. En vrijwel niemand vraagt zich nou werkelijk af hoe dat komt.

In de loop van ruim 17 jaar waarin ik met hoogbegaafdheid heb gewerkt, is mij heel erg duidelijk geworden dat de essentie van hoogbegaafd zijn heel erg veel te maken heeft met het zoeken naar een antwoord op deze levensvragen.

Mijn eigen zoektocht naar mijn hoogbegaafdheid, pas op mijn 32e kwam ik er achter dat dat was ‘wat er met mij aan de hand was’, in mijn eigen leven brachten mij naar de conclusie dat de bovenstaande vragen heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onszelf en van de hele mensheid. Het is de reden van ons bestaan. De belangrijkste vraag die wij ons kunnen stellen is: Wie ben ik?

Als je op zoek bent naar antwoorden over hoogbegaafdheid die verder gaan dan intelligentie en leren, dan staat er veel voor je op deze site. Voor mij is hoogbegaafdheid zo ontzettend veel meer. Intelligentie, snel leren, gymnasium en universiteiten, testen doen, wiskunde en puzzeltjes oplossen, spelletjes winnen op televisie, zijn niet de essentie. 12 jaar geleden begon ik te schrijven dat hoogbegaafdheid veel meer was dan goed kunnen leren. Dat is inmiddels gelukkig algemeen geaccepteerd en die aanwijzing vind je op iedere website wel terug. De hoogbegaafdenwereld heeft in de afgelopen 6 jaar een explosie aan experts opgeleverd. Toen we in 2009 de hoogbegaafdenafdeling OPUS op Olympus College te Arnhem startten en een jaar later de staatssecretaris subsidie beschikbaar stelde, schoten de afdelingen, scholen en experts de grond uit. Gelukkig voor al die kinderen die nu veel meer gezien worden, anders les krijgen en veel minder alleen zijn, maar we zijn nog lang niet klaar. 6 jaar is eigenlijk nog maar heel kort en we zijn nog lang niet bij het ideaal. Daarvoor moeten we eerst nog veel beter begrijpen wat hoogbegaafdheid eigenlijk is.

Meer en meer ging ik een andere kant zien aan hoogbegaafdheid. En nu gaat mijn conclusie nog een stap verder: Hoogbegaafd zijn gaat over een hoog bewustzijn. Dat is voor mij het allerbelangrijkste element geworden en gelukkig vindt ook dat inmiddels zijn weg. Zo hoorde ik het onlangs op een groot congres genoemd worden, een hele goede ontwikkeling.
Na jaren van coachen en zoeken en mezelf vragen stellen kwam ik tot de volgende conclusie:

De essentie van hoogbegaafdheid:

  • Het kunnen leggen van vergaande verbanden en het op diepgaande wijze doorzien van processen, klein en groot.
  • Om dat te kunnen doen bezit je 5 instrumenten op hoog ontwikkeld niveau: bewustzijn, sensitiviteit, creativiteit, doorzettingsvermogen en intelligentie.

Bewustzijn is daarvan het belangrijkste en ‘grootste’ instrument. Het bewustzijn maakt het verschil tussen heel intelligent zijn en hoogbegaafdheid.

Het doel van hoogbegaafdheid:

Jezelf op diepgaande wijze leren kennen. Doordringen tot de kern van je ziel en begrijpen hoe de wereld en zijn processen werkelijk in elkaar zitten. Wanneer je doorgedrongen bent tot jezelf, je een eerlijk en betrouwbaar zelfbeeld hebt, stevig in je zelfvertrouwen staat en authentiek kunt leven, ga je als vanzelf je bijdrage aan deze wereld leveren. Je levert je bijdrage door precies te zijn wie je bent, dan komen jouw kwaliteiten vanzelf in het licht te staan.

Hoogbegaafdheid in het Juiste Perspectief

Welkom bij hoogbegaafdheid in de nieuwe wereld. Eerst zullen we onszelf moeten leren begrijpen voor we begrip kunnen vragen van de wereld om ons heen. Hoe kunnen we uitleggen wat hoogbegaafdheid is aan mensen die niet hoogbegaafd zijn, als we zelf niet eens precies weten hoe het zit?
De ontdekkingstocht naar jezelf, je eigen authenticiteit, is niet altijd makkelijk. Sterker nog, is soms een heel zwaar en moeilijk karwei. Daarom heb je heel wat skills nodig om daar goed doorheen te komen. Daarom heb je zoveel instrumenten op hoog niveau. Om te begrijpen, om te blijven zoeken, om door te zetten, om alle richtingen te bekijken, verbanden te leggen en te doorzien hoe alles in elkaar steekt. Angst, een emotie die met stip op nummer 1 staat in deze wereld, voert vaak de boventoon en maakt dat we veel uit de weg gaan. En toch moet je oog in oog gaan staan met alles wat je bang maakt om het beste in jezelf naar boven te brengen.
Gelukkig ben je allang niet meer alleen. Op deze website vind je heel veel informatie over wat hoogbegaafdheid is en hoogbegaafd zijn betekent. Gebaseerd op wat ik weet over hoogbegaafdheid, over hoe ik hoogbegaafdheid heb leren zien in de afgelopen 12 jaar toen ik als eerste counselor in Nederland mij duidelijk, open en bloot, profileerde met de specialisatie hoogbegaafdheid. Op basis van informatie uit gesprekken met duizenden hoogbegaafden, mijn eigen ervaringen en informatie die ik uit meer bovenwereldse bronnen krijg.

Wil je nog meer weten over hoogbegaafdheid? Dan zou je lid kunnen worden van het besloten gedeelte. Meer informatie daarover vind je hier.